fbpx

PRIVATNOST

Vaša privatnost nam je važna. Da bi bolje zaštitili Vašu privatnost donosimo ovo objašnjenje naših online informacija koje pružamo posetiocima. Kako bi ste ovo obaveštenje ubuduće jednostavno pronašli, dostupno je na svim našim stranama preko linka na dnu stranice.

ZAŠTO PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Kada se registrujete na portaul Reberg, tražimo Vaše lične podatke kao što su e-mail adresa i lozinka kako bismo mogli da zabeležimo rezultat i uspeh naših akcija za buduće ponude. Vaše podatke prikupljamo uz Vašu saglasnost kako bismo Vam poslali obaveštenja o akcijima i promocijama koje ste sami izabrali. Vi, kao naš korisnik, u svakom trenutku od nas možete tražiti:
Da Vam dostavimo koje Vaše podatke imamo (odgovor Vam šaljemo u roku od 72h od momenta kada ste poslali upit)
Da određene Vaše podatke izbrišemo (ukoliko smatrate da na bilo koji našin ugrožavaju Vašu privatnost)
Da “budete zaboravljeni”. Ovo znači da smo mi dužni da trajno izbrišemo sve podatke koje imamo o Vama i da Vam više ne šaljemo obaveštenja o akcijama i promocijama.
Ukoliko želite da izvršite neku od gore nevedenih radnji potrebno je da pošaljete mail na adresu radereberg@yahoo.com i navedete koju aktivnost želite.
Bez obzira na to zbog čega prikupljamo Vaše lične podatke, obećavamo da ćemo ih koristiti na način opisan u ovom Obaveštenju. Kada nam date lične podatke, pristajete na to da ih obradimo na jedan ili više načina opisanih u ovom Obaveštenju.
Podaci koje automatski prikupljamo:
Kako bismo održavali svoju internet stranicu i osigurali njeno funkcionisanje kakvo očekujete kada je posetite, Reberg koriste tehnologiju koja se obično naziva „kolačićima“(cookies). Kolačići su male datoteke koje šaljemo na Vaš računar, a mi im kasnije možemo pristupiti. Mogu biti privremeni ili stalni i koriste npr. JavaScript ili Flash tehnologiju. Zahvaljujući kolačićima naše stranice možete pretraživati bez poteškoća i prikazuju Vam se oni rezultati koji su Vama relevantni. Kolačići nam pokazuju šta Vas i druge posetioce naše internet stranice zanima, a to nam pomaže da poboljšamo njeno korišćenje za sve. Koriste se različite vrste kolačića:
Neophodni kolačići omogućuju pretraživanje internet stranice i korišćenje njenih neophodnih funkcija.
Kolačići efikasnosti prikupljaju anonimne informacije o stranicama koje posećujete. To nam govori koji su proizvodi najpopularniji i šta korisnike na našoj stranici zanima.
Funkcijski kolačići pamte Vaše odabire i poboljšavaju sledeće posete stranici.
Oglašivački kolačići omogućuju deljenje i slanje informacija drugim internet stranicama koje bi Vam mogle da biti važne.
Kolačićima koji su pohranjeni na Vašem računaru možemo pristupiti kad posetite našu internet stranicu ili otvorite emaill koji Vam pošaljemo.

SPREMANJE I AŽURIRANJE VAŠIH PODATAKA

Skriveni, ali uvek dostupni
Uvek ćete imati pristup svim ličnim podacima koje podelite s kompanijom Reberg. Kada se registrujete na internet stranici, bez ičije pomoći uvek možete da menjate detalje svoga naloga. Takođe, podatke možete promeniti tako što ćete nas pozvati ili ako nam pošaljete email.

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

Prilikom posete ovoj stranici, IP adresa korišćena za pristup ovoj stranici biti će zapisana uz datum i vreme pristupa. Ove informacije se isključivo koriste za analizu trendova, praćenje kretanja korisnika i skupljanje demografskih podatka za isključivo našu internu upotrebu. Ono što je najvažnije, sve zabeležene IP adrese se ne vežu za lične informacije posetioca.

LINKOVI NA WEB STRANICE TREĆIH OSOBA

Ova stranica sadrži linkove ka drugim web stranicama. Mi nismo odgovorni za politiku na ovim web stranicama. Trebali bi biti svesni da se pravila privatnosti tih stranica mogu bitno razlikovati od naših.

USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA

Interaktivna usluga koju pruža firma Reberg sa sedištem u Beogradu putem internet stranice www.reberg.rs koja je u njenom vlasništvu sastoji se od pružanja informacija, upravljanja sadržaja i usluga putem interneta.
Korišćenjem internet stranica www.reberg.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.
Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranica www.reberg.rs od strane korisnika. Svakim daljim korišćenjem ovih Internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima.
Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pruža Reberg. Takođe, krajnji korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa tim i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane Reberg, pa iz tog razloga Reberg ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme pružanja usluga od strane Reberg. Isto tako Reberg nije odgovorna za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko ovih internet stranica. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge Reberg.
Reberg zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice. Isto tako, Reberg može prestati sa slanjem informacija ili dela informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike.
Reberg zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranice i / ili Izjavu o poverljivosti podataka.
Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.
U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i / ili Izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici www.reberg.rs. Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.
Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranicu www.reberg.rs isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.
Korišćenjem internet stranice www.reberg.rs od strane korisnika, smatra se da je korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internet stranice www.reberg.rs mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd…, kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Reberg zadržava diskreciono pravo da samo oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.
Korisnik ne sme bez prethodnog pismenog odobrenja Reberg objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način sadržaj oglasa, reklame ili ponude bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni versku, političku i nekomercijalnu promociju, a posebno ne sme vrbovati druge korisnike internet stranica www.reberg.rs da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija Reberg.
Reberg zadržava diskreciono pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.
Svi materijali koji se nalaze na internet stranici www.reberg.rs su vlasništvo Reberg, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na pečat i / ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. Reberg je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranice www.reberg.rs neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta.
Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja Reberg. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava pečata, ili nekog drugog prava pa stoga može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do krivičnog gonjenja.
Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa internet stranice www.reberg.rs, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.
Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja Reberg. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava pečata, ili nekog drugog prava pa stoga može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do krivičnog gonjenja.
Korisnik može sa internet stranice www.reberg.rs preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.
Korisnik se izričito obavezuje da neće na internet stranicama www.reberg.rs , objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja da li je neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga Reberg nije u obavezi da takve informacije iznosi ili objavljuje.
Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kog sadržaja na bilo koji dio internet stranice www.reberg.rs, korisnik garantuje da je nosilac prava na tim materijalima dao Reberg pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.
Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kog sadržaja na bilo koji deo internet stranice www.reberg.rs, korisnik garantuje da je nosilac prava na tim materijalima dao Reberg pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.
Reberg može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na internet stranicama www.reberg.rs, posebno interaktivnog dela, a sa ciljem da osigura poštovanje kako ovih uslova korišćenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome Reberg zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj oceni utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke naloge korisnika.
Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija pa stoga Reberg može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto Reberg obavezno ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranicama www.reberg.rs, Reberg nije odgovoran kako za radnje koje korisnik preduzima u bilo kom delu internet stranice www.reberg.rs, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao da postavi na istoj.
Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Reberg, njene ogranke, odgovorne osobe u društvu, zaposlene i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem internet stranice www.reberg.rs od strane korisnika.
Reberg može u svako doba da raskine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika.
Rebergtalozi nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na internet stranicama www.reberg.rs.
Reberg se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa internet stranice www.reberg.rs. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti Reberg. U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.
Zabranjeno je korišćenje internet stranice www.reberg.rs osobama mlađim od 14. godina.
Sedište firme Reberg je u Beogradu, u Republici Srbiji. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posledica korišćenja ovih Internet stranice (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Beogradu, i rešavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije. Korišćenjem ovih Internet stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Beogradu. Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.reberg.rs smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.

Prijavite se na našu e-mail listu

Budite u toku sa najnovijim vestima i informacijama od našeg tima!

Novi proizvodi, popusti i akcije, pravo u Vaš inbox!

 

Uspešno ste prijavili Vašu email adresu. Proverite Vaš email!